Upp
Rehabilitering för dig

Holistisk behandling, alternativmedicin och komplementärmedicin

Vi hjälper dig att förebygga sjukdom samt rehabilitera efter sjukdom

Vår livsstil är en stor orsaksfaktor till många av de sjukdomar som vi idag riskerar att drabbas av såsom ex hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes, övervikt, ledvär, prostatabesvär, mag- och tarmbesvär, smärta och utbrändhet.

Alternativa, komplementära och friskvårds behandlingar

Vi erbjuder behandlingar som stärker immunförsvaret, ljusterapi med Qi terapi, laserbehandling, zonterapi, mindfulness, stresshantering, coachning, ljusrum, träning utan belastning med Slender You, infraröd bastu, bad, massage, Ayur Veda, Qi Gong mm.

Komplementärmedicinen fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standard-behandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläknings-förmåga.

Holistisk behandling för att behandla hela människan

Vi anser att det är viktigt att se till hela människan vid behandling, inte bara till den del av kroppen som har symptom. Vi ser till fysiska problem, mental hälsa och själen. Livsstilsförändring är ofta grunden till god hälsa men ofta behöver vi stöd av andra metoder för att hjälpa kroppen att läka. Bl.a tittar vi på kost, motion, näringsbrister, toxicitet, allergier / intoleranser, miljö-, livsstils- och stressfaktorer. Allt detta ingår i vad som kallas holistisk behandling.

Våra terapier syftar till att stimulera kroppens naturliga läkningsprocess samt vägleda varje patient till avspänning /stimulans och sundare livsföring. Alternativmedicin och komplementärmedicin fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standardbehandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga.

Analyser för att leta efter orsak till sjukdom eller obalanser i kroppen

Vi gör en grundlig anamnes vid konsultationen och erbjuder flertal tester som t.ex. blodanalyser, urinprover, fekalprover, salivprover, matintoleranstester, allergitester, tungmetallanalyser mm. Analyserna görs antingen på plats, på laboratoriet i Falköping eller utomlands hos välkända laboratorier.

Du kan komma på enstaka konsultation eller behandling eller så skräddarsyr vi ett behandlingsprogram för dig i 1–12 dagar, då du kan bo och äta gott samtidigt som du bli väl omhändertagen av vår personal.

kroniska sjukdomar

Antal personer med kroniska sjukdomar har ökat lavinartat. Alternativmedicin och komplementärmedicin fyller därför en viktig funktion för att förstärka effekten av standardbehandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga. Förutom cancer och hjärt-kärl rehabilitering kan man på Santa Monica få hjälp med kroniskt trötthetssyndrom, autoimmuna sjukdomar (såsom Crohns), ulcerös kolit, depression, och även kroniska infektioner, till ex Borrelia, mm. Vårt mål är att genom tillämpning av helhetsmedicin hitta sjukdomens bidragande faktorer och om möjligt bota det. Efter en vistelse på Santa Monica Rehabilitering får den som lever med en kronisk sjukdom en ökad chans till förbättrad livskvalité.

Joniserat vatten

Inflammation och reumatiska sjukdomar

Eftersom smärta och inflammation ofta har flera orsaker är det viktigt att utreda orsak för att kunna erbjuda effektiv behandling. Vi utreder om det finns bakomliggande orsaker t.ex. tungmetallförgiftning, allergier, matintoleranser eller livsstil. Huvudvärk eller tarmproblem är till ex ofta kopplat till matintoleranser.

Ibland behövs en kombination av åtgärd för att ge smärtlindring, såsom avgiftning, kostomläggning, kosttillskott och örtmedicin. Behandlingen på Santa Monica kan därför innebära ett omfattande protokoll med detox, ökad syresättning, förbättrad cirkulation, och förbättrad näringsstatus. Vi behandlar även smärta med infraröd bastu, hypertermi och andra värmebehandlingar, laser, ICI-metoden, Qi terapi, akupressur, zonterapi, magnetterapi, samtal, stresshantering, andning, rörelse, och olika typer av massage. Behandlingsprotokollet anpassas för varje enskild patient!

Vi anser att konventionell behandling vid smärta ofta ger svåra biverkningar

Paracetamol finns receptfritt under flera varumärken och fungerar febernedsättande och smärtstillande. Tyvärr betyder inte receptfritt att det är ofarligt – användning av läkemedel med paracetamol är exempelvis en av de vanligaste orsakerna till leverförgiftning.

Många gånger används även opioider för dess muskelavslappnande, lugnande och smärtstillande effekter. Tyvärr är de också starkt beroendeframkallande och kan därför orsaka allvarliga problem. Antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) används frekvent av patienter med värk men har däremot ingen förkortande effekt vad gäller läkningstiden jämfört med placebo. Dessvärre medför användandet av NSAID dessutom ökade risker för njursvikt, hjärtsvikt, magblödningar, missfall och fosterskador.

bra örter mot inflammation

Artros

Artros är den vanligaste formen av reumatisk ledsjukdom i Sverige. Artros innebär en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden enligt reumatiker förbundet. Man kallar artros för slitna leder ibland, vilket inte är helt rätt. Brosk är en speciell struktur som saknar blodkärl helt och hållet och måste få sin näring från ledvätskan samt andra närliggande vävnad. Därför är det viktigt att förbättra cirkulationen.

De metoderna som man erbjuder inom vården består av smärtlindring och operation. I 2005 kom sjukgymnasten Carina Thorstensson på idén att starta upp artrosskolor som behandlings metod. Patienter får utbildning om sin sjukdom, hjälp att lära sig rörelseövningar samt kunskap om hälsosam kost för en bra viktkontroll. Artrosskolorna har blivit en succé och många artrospatienter har blivit hjälpta. Både rörelse och rätt kost har alltid vart en viktig del av våra behandlingar på Santa Monica Rehab Center. Hatha yoga är till ex. den bästa förebyggande metod mot artros.

Andra effektiva terapier vid en utvecklad artros är laser behandling, akupressur, värmebehandling, fettsyror, ICI-metoden, samt antiinflammatoriska örter.

qi-gong kurs med Marie

cancer och alternativa medicinska behandlingar

Cancer är ett samlingsnamn på ca 200 olika sjukdomar. En del av de år relativt ofarliga, växer långsamt och svarar väl på de medicinska behandlingar som finns medan andra växer snabbt, metastaserar snabbt och/eller svarar inte på behandling.

Modern vetenskap anser att cancer börjar med mutationer i friska celler som börjar dela sig ohämmat och bildar en svulst. Många olika faktorer kan påverka celler och leda till mutationer: strålning, felaktig kost, och ämnen som klassas som cancerogena.

Cancerceller skiljer sig från friska celler på många sätt:

  • de är inte mogna och fyller ingen funktion i kroppen
  • de har stängt av sina mitokondrier (cellens energiverk) och förändrat sitt sätt att andas (de producerar energi genom en jäsningsprocess, vilket kräver höga halter av glukos och ger fyra ggr mindre energi än vad som är normalt). Friska celler använder dessutom syre för energiproduktion men inte cancer celler (Otto Warburgs effekt).

Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar och statistik visar att ungefär en tredjedel av alla svenskar kommer att drabbas av cancer under sin livstid. Ca 65 % är över 65 år när de får sin diagnos och prognosen för cancer varierar stort beroende bland annat på vilken form av cancer man drabbas av. Men cancerns orsak är fortfarande en gåta. Det finns till exempel teorier om att det uppstår som en reaktion på infektion, andra forskningsresultat visar en koppling till höga nivåer av inflammation i kroppen. Generellt kan man säga att ju tidigare man upptäcker sin cancer desto större chans är det att bli botad.

Santa Monica i Sverige tar emot cancerpatienter för rehabilitering och förebyggande vård

Vi behandlar inte cancern i sig utan vi hjälper dig med att avgifta kroppen, stärka immunförsvaret och förbättra näringsstatusen.

Vi hjälper även till med kostrådgivning som är en mycket viktig del i tillfrisknande från de flesta hälsoproblem. Det viktigt att gå igenom din diet med kunnig personal när du har en svår sjukdom.

Stresshantering är också en viktig del I Santa Monica’s behandlingsprotokoller då forskning visar att de patienter som har en generellt mer positiv inställning till livet och sin diagnos lever längre. Vi anser det viktigt att patienten är aktiv och villig att ta sig an utmaningen att bli frisk från sin sjukdom.

symbolisk bild för cancer

detox

Detox härstammar från det engelska ordet ”detoxification” eller avgiftning. Våra kroppar har ett sofistikerat avgiftningssystem som bryter ner och transporterar bort ämnen som kan vara skadliga för oss. Den börjar rensa sig själv redan på cellnivå med ett komplext system som består av sina egna antioxidanter, aminosyror, enzymer samt transportproteiner. Sen fortsätter kroppen att neutralisera gifter i levern. Tarmen, njurar och huden hjälper till att föra ut gifter.

Men vad är det för gifter som vi pratar om? Det finns många miljögifter som kan hamna i människokroppen och skada oss., Tung metaller, aflatoxiner (från mögel), bisfenoler, parabener, pesticider, osv. I nutidens människokropp finns flera hundratalsämnen som inte ens fanns för bara 100 år sedan. Även om toxikologer har mycket kunskaper om akuta förgiftningar och kroniska förgiftningar vet man idag nästan ingenting om hur denna blandning av skadliga miljögifter i kombination med läkemedel, konserveringsmedel, och färgämnen i maten påverkar oss. För de av oss som har en ovanligt stor belastning av dessa ämnen eller har en medfödd svaghet i agviftningssystemet leder det säkerligen till oxidativ stress och kronisk inflammation. En del miljögifter har dessutom förmågan att påverka även själva avgiftningssystemet i kroppen.

Därför kan det vara klokt att stimulera kroppens egna avgiftningssystem genom att stödja levern, njurarna, tarmen, blodcirkulationen och lymfan. På Santa Monica Rehab Center har patienten tillgång till flera olika metoder för utrensning: välkända traditionella ayurvediska utrensningskurer för tarmen och njurar, olika typer av bastu för svettning samt andra värmebehandlingar, hepatoprotektorer, naturmediciner, och syresättningsmetoder. Läs gärna under värmebehandlingar på hemsidan.

vårt bad och bastu

hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdom - uppkomst och riskfaktorer

Hjärt- och kärlsjukdom är den största dödsorsaken i västvärlden och utgör ca 50 % av alla dödsfall. I Sverige vårdas årligen drygt 27 000 patienter på sjukhus p.g.a. hjärtinfarkt som nästan alltid orsakas av kärlförändringar, s.k. åderförkalkning. Dessa kärlförändringar spelar även en central roll vid uppkomsten av stroke och kärlkramp.Även om konventionell medicin har utvecklat effektiva metoder för att behandla svåra besvär (hjärtarytmier t.ex.) finns det många aspekter av dessa sjukdomar som inte är lätta att behandla med skolmedicinska metoder. Dessutom ger konventionell behandling många oönskade biverkningar.

Påverkbara riskfaktorer som nämns i samband med åderförkalkning är bl.a. högt blodtryck, rökning, övervikt, diabetes, glukosintolerans, och fysisk inaktivitet.

På Santa Monica Rehab har vi ett brett utbud av terapeutiska metoder där kosttillskott, örter, kostrådgivning, statiner, intravenöst laser, fysioterapi, stresshantering m.m. ingår. Se även under ”Inflammation” här på hemsidan, då ny forskning tyder på att kronisk inflammation kan leda till åderförkalkning av kärlen. Eftersom livsstilsförändring är ett effektivt sätt att skydda cirkulationssystemet hjälper vi även till med kunskap, inspiration och motivation för att göra livsnödvändiga förändringar. Hos Santa Monica Rehab ligger tonvikten på att få ned inflammationen och förbättra cirkulationen hos våra hjärt- och kärl patienter.

bild på hjärtform