Upp
Rehabilitering för dig

Vi hjälper dig att förebygga sjukdom samt rehabilitera efter sjukdom

Våra behandlingar syftar till att stärka immunförsvaret, stimulera kroppens naturliga läkningsprocess samt vägleda varje patient till avspänning och sundare livsföring.

Integrativrmedicin fyller en viktig funktion för att förstärka effekten av standard behandlingar samt för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga.

På Santa Monica Rehabiliteringscenter har vi en stor bredd av behandlingsmöjligheter och det är alltid i mötet med vår ansvarige läkare som beslut tas om vilka behandlingar som är aktuella för varje person.

Vi erbjuder värmebehandlingar, Qi terapi, laserbehandling, zonterapi, akupressur, mindfulness, stresshantering, ljusterapi, infraröd bastu, bad, massage, Ayurveda, healing, Qi Gong mm.

I samband med din behandling finns möjlighet att välja till enstaka eller flera tester som t.ex. blodanalyser, urinprover, fekalprover, salivprover, matintoleranstester, allergitester, tungmetallanalyser.

Våra behandlingsperioder varar i 12 dagar. I samråd med vår läkare får du ett skräddarsytt behandlingsprogram individuellt anpassat efter din situation. Vi erbjuder boende på kliniken och i vår matsal serveras god och nyttig mat. Hos oss blir du väl omhändertagen av vår personal.

kroniska sjukdomar

Vid kroniska sjukdomar fyller alternativmedicin och komplementärmedicin en viktig funktion för att stimulera och återuppbygga kroppens egen självläkningsförmåga.

Hos oss kan du få hjälp med kroniskt trötthetssyndrom, autoimmuna sjukdomar, Crohns sjukdom, ulcerös kolit, och kroniska infektioner, Borrelia mm.

Joniserat vatten - hälsosamt på Santa Monica

Inflammation och reumatiska sjukdomar

EInflammation och smärta beror ofta på flera faktorer, därför är det viktigt att undersöka och analysera dessa för att kunna erbjuda effektiv behandling. Vi utreder om det finns bakomliggande orsaker som t.ex. tungmetallförgiftning, allergier, matintoleranser eller osund livsstil.

Ibland behövs en kombination av åtgärder för att ge smärtlindring. Behandlingen på Santa Monica Rehabiliteringscenter kan därför innebära ett omfattande protokoll med avgiftning, ökad syresättning, förbättrad cirkulation, och förbättrad näringsstatus.

Våra metoder för att behandla smärta är värmebehandlingar, infraröd bastu, hypertermi, laser, Qi terapi, akupressur, zonterapi, magnetterapi, stresshantering, andning, yoga samt olika typer av massage.

bra örter mot inflammation

Artros

Artros är en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosket som leder till bristande funktion i leden. Brosk är en speciell struktur som saknar blodkärl helt och hållet och måste få sin näring från ledvätskan samt andra närliggande vävnader. Därför är det viktigt att förbättra cirkulationen i kroppen.

Vid behandling på Santa Monica Rehabiliteringscenter ingår avgiftning, ökad syresättning, förbättrad cirkulation och förbättrad näringsstatus.

De effektiva terapier och behandlingar vi arbetar med vid utvecklad artros är laserbehandlingar, akupressur, värmebehandling, Hatha yoga, samt kosttillskott med olika fettsyror och antiinflammatoriska örter. Rörelse och hälsosam kost för en bra viktkontroll är också av stor betydelse vid artros.

qi gong kurs med Marie

cancer

Cancer är ett samlingsnamn på ca 200 olika sjukdomar. En del av dem är relativt ofarliga, växer långsamt och svarar väl på behandling medan andra växer snabbt, metastaserar och svarar sämre på behandling.

Cancer är en av våra vanligaste sjukdomar. I ca 10 procent av cancerfallen ligger ärftlighet till grund för sjukdomen, men för de flesta cancerformer har man dock inte hittat några tydliga ärftliga samband.

Modern vetenskap anser att cancer börjar med mutationer i friska celler som delar sig ohämmat och bildar en tumör. Många olika faktorer kan påverka celler att mutera; cancerogena ämnen, strålning, tungmetaller, miljögifter. En orsak kan vara att kroppen blir försvagad av bakterier, virus, parasiter etc. Andra exempel visar en koppling till höga nivåer av inflammationer i kroppen, allergier eller en allmänt försvagad kropp orsakat av felaktig kost och osund livsstil

Cancerceller skiljer sig från friska celler på många sätt och fyller ingen funktion i kroppen. De har stängt av sina mitokondrier (cellens energiverk) och förändrat sitt sätt att andas. Cancercellerna producerar energi genom en jäsningsprocess, vilket kräver höga halter av glukos. De flesta cancerformer växer snabbare av höga blodsockervärden, därför är kosten viktig för att minska tillväxttakten och öka möjligheterna att tillfriskna. Friska celler använder dessutom syre för sin energiproduktion vilket cancerceller inte gör. En bra näringsstatus och syresättning är viktig för kroppens immunförsvar så att den kan bekämpa sjukdom effektivare.

Santa Monica rehabiliteringscenter tar emot cancerpatienter för rehabilitering, smärtlindring och förebyggande vård. Cancerpatienter behöver god näringsstatus och starkt immunförsvar för att kunna stärka kroppens egna självläkningsförmåga.Vi behandlar inte cancern i sig men hjälper dig med kostrådgivning, stresshantering, att avgifta kroppen, stärka immunförsvaret och förbättra kroppens syresättning och näringsupptag.

symbolisk bild för cancer


Enligt National Cancer Institute i USA erbjuder man brett integrativmedicinska metoder inom vården på 43 av 45 Onkologiska Center(National Cancer Center). I Journal off the National Cancer Institute Monographs November 2017 skriver man "as early detection and treatment advances have resulted in many cancers becoming treatable chronic conditions rather than fatal diseases, there is a growing recognition of cancer patient`s need for survivorship care that includes symptom management, psychosocial support and health promotion as important components for their wellbeing.

avgiftning och utrensning

Våra kroppar har ett sofistikerat avgiftningssystem som dagligen bryter ner och transporterar bort ämnen som kan vara skadliga för oss. Levern fungerar som kroppens reningsverk som tillsammans med tarm, njurar, hud, blod och lymfsystem hjälper till att föra ut gifter och slaggprodukter.

En osund livsstil kan medföra att slaggprodukter och gifter lagras i kroppen. Många miljögifter kan också påverka oss negativt som tungmetaller, aflatoxiner (från mögel), bisfenoler, parabener, pesticider, osv. Även om man idag har stora kunskaper om akuta och kroniska förgiftningar vet man inte mycket om hur denna blandning av skadliga miljögifter i kombination med läkemedel, konserveringsmedel, och färgämnen påverkar oss.

Därför är det av stor vikt att stödja levern, njurarna, tarmen, blodcirkulationen och lymfsystemet. På Santa Monica Rehabiliteringscenter erbjuds olika metoder för avgiftning och utrensning. Traditionella ayurvediska utrensningskurer för tarm och njurar, värmebehandlingar som infraröd bastu, hepatoprotektorer, naturmedicin, och syresättningsmetoder.

vårt bad och bastu

hjärt- och kärlsjukdomar

Blodkärlens uppgift är att förse kroppens vävnader med syre och näring. Åderförkalkning gör kärlen trängre och blodflödet försämras vilket i sin tur leder till att berörda vävnader får för lite syre och näring. Symtom på åderförkalkning är smärtor i bröstet och kärlkramp. Hjärtinfarkt orsakas nästan alltid av kärlförändringar, s.k. åderförkalkning. Dessa kärlförändringar spelar även en central roll vid uppkomsten av stroke och kärlkramp. Påverkbara riskfaktorer som nämns i samband med åderförkalkning är bl.a. högt blodtryck, stress, rökning, övervikt, diabetes, glukosintolerans, och fysisk inaktivitet.

Näringsbrist är vanligt förekommande vid hjärt och kärlproblem. Även tungmetallbelastning och matintoleranser kan orsaka hälsoproblem som kan leda till hjärt och kärlproblem eller andra hälsoproblem. Det finns många hypoteser kring utvecklingen av kärlsjukdom men betydelsen av inflammation i kärlväggen är sannolikt mycket stor.

Lyckligtvis är livsstilsförändringar ett mycket effektivt sätt att skydda sitt hjärta på och bör alltid vara första åtgärden vid åderförkalkning. Sunda matvanor, motion och viktnedgång för den som är överviktig bör vara högprioriterade åtgärder. Minskad stress reducerar också risken för hjärt- och kärlproblem.

På Santa Monica Rehabiliteringscenter har vi ett brett utbud av terapeutiska metoder Vi erbjuder kosttillskott, naturmedicin, kostrådgivning, statiner, intravenös laser, fysisk träning och stresshantering. Våra behandlingar verkar för att förbättra cirkulation, näringsstatus samt minska inflammation.

bild på hjärtform